Zebraska, kültürlerin kendilerini anlattığı diyar,

Zebraska, yaşamayı ve üretmeyi tercih ettiğimiz edebi bir yaşam alanı. Sakinlerinin üzerindeki çizgilerinin farklılığına bakmaksızın birbirleriyle bilgi paylaştıkları ortak bir alan.

Zebraska, düşünme, görme, yapma ve anlatmada farklı yöntemleri kullanan kültürler arasında köprü olmayı arzulayan bağımsız bir yayın evi. Ve biz bu köprüleri kurmak için üç farklı tema üzerinde odaklanmayı amaçladık. Bisiklet, etnoloji ve çocuk kitapları. Bu üç temaya ait yayımları, şu kategori isimleri altında derlemeyi uygun gördük: Bisiloji, Etnoloji ve Çocukistan

Bilginin dolaşımını teşvik eden dinamik bir alan olmak istiyoruz. Bu nedenle, yabancı dilde basılmış eserleri Türkçeye titizlikle çevirmekte ve Türkçe yayınlar yapmaktayız.